Etyka biznesowaDefiniują nas cele, jakie sobie stawiamy oraz sposób ich realizacji. Działamy transparentnie w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Intensyfikujemy działania na rzecz najbardziej potrzebujących.

W roku 2015 została powołana Fundacja PETRALANA. W ramach Ślaskiego Holdingu Przemysłowego realizuje projekty charytatywne skupiające się na pomocy osobom w trudnej sytuacji zdrowotnej, bądz życiowej a także angazuje się we wsparcie na rzecz dzieci w realizacji ich sportowych pasji.