Oferta„Śląski Holding Przemysłowy proponuje każdej Spółce z terytorium Śląska, która poszukuje wysokospecjalistycznych usług, mogących stworzyć synergię biznesu i dodatkową wartość prowadzonej działalności, bądź poszukująca możliwości outsourcingu pewnej części prowadzonej działalności na zewnątrz. SHP proponuje swoim klientom wsparcie w następujących obszarach działalności:

- wykonywanie w imieniu właścicieli efektywnego nadzoru właścicielskiego, włącznie z wdrożeniem pełnych i profesjonalnych procedur nadzoru właścicielskiego i informacji zarządczej, opartych na najlepszych wzorach zaczerpniętych z funkcjonujących holdingów kapitałowych, w tym organizacji grup bankowych,
- świadczenie usług koordynacyjnych w wybranych obszarach działalności, pozwalających połączyć synergiczne obszary naszych klientów, zwiększając elastyczność współpracy i przepływu kapitału,
- świadczenie usług doradczych, z wykorzystaniem efektu zamówienia grupowego, m.in,. Na usługi doradztwa prawnego, księgowego, kadrowego, technicznego i innych,
- świadczenie usług związanych ze wsparciem biznesu w obszarze kontrolingu, zarządzania płynnością, poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania,
- tworzenia na zlecenie schematów organizacyjnych grup kapitałowych, prowadzenie procesów przejęć i fuzji przedsiębiorstwa.

Wierzymy, że oferowany przez nas pakiet usług, dzięki naszej wysoko wykwalifikowanej kadrze, posiadającej bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizmami gospodarczymi, pozwoli każdemu naszemu klientowi rozwinąć prowadzony biznes oraz zwiększyć poziom generowanych przychodów.”