O nasPowstanie w 2016 roku Śląskiego Holdingu Przemysłowego SA stanowi wynik przemyślanej strategii biznesowej ukierunkowanej na dynamiczny rozwój w zakresie działalności grupy kapitałowej skoncentrowanej na obszarze Śląska. Grupa z powodzeniem podejmuje współpracę z Kontrahentami na terenie Polski i Europy, oferując produkty i usługi spełniające najwyższe standardy jakości.

Śląski Holding Przemysłowy SA jest podmiotem zajmującym się profesjonalnie tworzeniem platformy współpracy dla podmiotów różnych branż, które są zainteresowane wykorzystaniem efektu wspólnej synergii biznesowej, czy to w obszarze usług doradczych, usług wsparcia biznesu, zarządzania organizacją, czy też korzystania z kanałów dystrybucyjnych oraz kontaktów udostępnionych w ramach ustalonej płaszczyzny współpracy. Podmioty zainteresowane współpracą tworzą Gupę Spółek, które nie tylko mogą korzystać z usług oferowanych przez ŚHP i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry, ale również mogą posługiwać się marką Śląskiego Holdingu Przemysłowego w toku prowadzonej działalności.