O nasPowstanie w 2016 roku Śląskiego Holdingu Przemysłowego SA stanowi wynik przemyślanej strategii biznesowej ukierunkowanej na dynamiczny rozwój w zakresie działalności grupy kapitałowej skoncentrowanej na obszarze Śląska. Grupa z powodzeniem podejmuje współpracę z Kontrahentami na terenie Polski i Europy, oferując produkty i usługi spełniające najwyższe standardy jakości.

Śląski Holding Przemysłowy SA zarządza siedmioma Spółkami, dla których osią działania jest skuteczne realizowanie celów w obszarze produkcji i obrotu w branży paliw stałych oraz materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej. Działania Śląskiego Holdingu Przemysłowego wnoszą istotną wartość dodaną w działalność grupy kapitałowej.