Oferty pracyZa skutecznie realizowanymi celami Śląskiego Holdingu Przemysłowego stoi wąskie grono specjalistów nastawionych na poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań we wszystkich sferach aktywności grupy kapitałowej. Nasi pracownicy mają szeroki zakres kompetencji i realny wpływ na rozwój holdingu. Ich doświadczenie, wiedza i kompetencje stanowi dla nas powód do dumy. Dołącz do zespołu specjalistów tworzących silną markę.

Aktualnie ŚHP SA nie prowadzi rekrutacji.

W tym momencie nie prowadzimy rekrutacji. Jeśli jednak chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij nam swoje dokumenty aplikacyjne na adres: rekrutacja@shpsa.eu


Informujemy, iż administratorem Pani/a danych osobowych jest Śląski Holding Przemysłowy z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 74 (dalej jako Spółka) Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Maciej Jankowiak. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym dla prowadzenie procesu rekrutacyjnego na podstawie [np. art. 6 ust. 1 lit. a i f)] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”. W dowolnym momencie przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do momentu jej cofnięcia na okres niezbędny do prowadzenia czynności rekrutacyjnych, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/a osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Natomiast jeżeli chce Pan/i, abyśmy zachowali Pana/i CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Śląski Holding Przemysłowy danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.